https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Marker do pisania po szkle

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Marker do pisania po szkle

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest wynalazek pn.: „Marker do pisania po szkle”. Marker przeznaczony jest nie tylko do użytku codziennego, ale również znajduje zastosowanie w środowisku laboratoryjnym oraz przemysłowym.  Ideą wynalazku jest nowoczesna konstrukcja markera, polegająca na zastosowaniu zintegrowanego zbiornika zawierającego płyn rozpuszczający tak aby zapobiegać jego parowaniu. Dodatkowo marker, dzięki dwustronnej budowie i zamieszczonej gąbeczce pozwala na szybkie usuwanie naniesionych oznaczeń bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych sprzętów czy rozpuszczalników. Wynalazek pn. : Marker do pisania po szkle” zgłoszony został do ochrony UP RP pod numerem P.424845.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Idea wynalazku polega na zastosowaniu dwóch zespolonych ze sobą rurowych zbiorników, z których pierwszy stanowi zbiornik tuszu wyposażony w porowaty rdzeń, drugi natomiast zawiera płyn rozpuszczający. Konstrukcję mazaka przedstawiono na rysunku (Rysunek 1)                                                                                                                                              

Na rysunku zaznaczono dwa współosiowo zamieszczone zbiorniki zawierające kolejno tusz oraz płyn rozpuszczający (1,2). W zbiornik z tuszem wbudowany jest porowaty rdzeń nasączony tuszem (3) wyprowadzony na zewnątrz. Drugi zbiornik zawierający płyn zakończony jest gąbką oddzieloną od komory zbiornika 2 ścianką (5), w którą wbudowany jest zawór dozujący uwalniający płyn rozpuszczający do gąbki. Zawór tworzy wykonany w ściance przelotowy otwór (6) oraz zamykający ten otwór grzybek (7) dociskany sprężyną naciskową (8).

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Docelowymi odbiorcami są firmy zajmujące się produkcją markerów, w szczególności specjalistycznych. Takie markery mogą znaleźć zastosowanie zarówno jako artykuł artystyczny, a także w laboratoriach chemicznych, biofarmaceutycznych oraz przemysłowych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Zaletami wynalazku są:

  • Innowacyjna konstrukcja markera – z jednej strony marker posiada wyprowadzony na zewnątrz rdzeń nasączony tuszem służący do opisywania szkła, z drugiej jego strony znajduje się natomiast gąbeczka zanurzona w środku rozpuszczającym tusz. Dzięki konstrukcji markera odparowanie substancji rozpuszczającej jest minimalizowane- komora zamyka się i otwiera przy odkręcaniu,
  • Ułatwienie i przyspieszenie prac laboratoryjnych dzięki możliwości zmywania naniesionych oznaczeń- dzięki gąbeczce można w sposób szybki usunąć oznaczenie,
  •  Kompaktowy rozmiar - marker może być trzymany w fartuchu laboratoryjnym i w każdej chwili użyty
  • Ograniczony kontakt z substancją chemiczną - zredukowane zużycie acetonu, nie ma potrzeby używania tryskawki, która uwalnia dużą ilość acetonu do usunięcia małego wodoodpornego napisu
  • Obecnie na rynku istnieje szeroka gama markerów jednak są one importowane- nie zidentyfikowano polskiego producenta oferującego markery laboratoryjne.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Koncepcja i model teoretyczny

Oferta technologiczna do pobrania

Download Marker-do-pisania-po-szkle-oferta.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław