https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Recykling odpadowej pianki PUR (poliuretanowej) na pełnowartościowe produkty

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48

Nazwa technologii


Recykling odpadowej pianki PUR (poliuretanowej) na pełnowartościowe produkty

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta to know-how dot. wytwarzania kompozytów z opadowej pianki poliuretanowej PUR (główny składanki). Jako lepiszcze można wykorzystywać szeroką gamę tworzyw termoplastycznych, surowce roślinne - w tym także odpadowe. Z otrzymanego kompozytu można wytwarzać produkty rynkowe – np. drobne elementy konstrukcyjne do budownictwa, elementy wypełniające.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wg. know-how można otrzymać zbiór kompozycji (składów) zawierających odpadową piankę PUR, odpadowe tworzywa termoplastyczne, lub/i surowce roślinne (w tym także odpadowe). Różnorodność składów (udział poszczególnych składników) pozwala na otrzymanie wielu kompozycji, z których można wytworzyć produkty o różnych właściwościach. Technologia wytwarzania kompozytów opiera się na wytłaczaniu i była testowana w skali laboratoryjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu Politechniki Wrocławskiej.

Poniżej na zdjęciu przedstawiono wtryśnięte belki (skala laboratoryjna) z granulatu wytłoczonego w oparciu o odpadową piankę PUR o różnych proporcjach poszczególnych składników. Zmiany składu przekładają się na zmianę właściwości m.in. wytrzymałościowych, barwy, połysku.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • zagospodarowanie odpadowej pianki PUR, w tym pianki zanieczyszczonej


  • możliwość użycia w składzie odpadów roślinnych


  • możliwość stworzenia wewnętrznego recyklingu odpadów w przedsiębiorstwie, gdzie odpady z jednych procesów w firmie są wykorzystywane, po przetworzeniu, do innych procesów wytwórczych.


  • z proponowanego kompozytu na bazie PUR można wytłaczać elementy budowlane, drobne elementy konstrukcyjne, elementy wypełniające

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT-Recykling-odpadowej-pianki-PUR.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Spin off, Inna umowa