https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 / 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta to know-how dot. sposobu wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców (odpadowych) zwierzęcych. Know-how w części chronione jest patentem PAT.234738 na terytorium Polski. Know-how stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Metoda produkcji nawozów zawarta w know-how polega na granulowaniu w odpowiedniej proporcji odpadów i liofilizatu bakterii, wykorzystuje ona jako substraty:

·     odpady z przemysły spożywczego kości, ości (mączka mięsno-kostna MMK) jako źródło fosforu;

·     popiół ze spalania osadu z III0 oczyszczania biologicznego z przemysły spożywczego lub komunalnego jako źródło fosforu;

·     mączkę z krwi zwierząt, odpady zwierzęce jako źródło N i mikroelementów;

·     liofilizat mikroorganizmów produkujących m.in. kwasy mineralne lub organiczne;

Proces technologiczny jest typu in situ:

1.  Mieszaninę odpadów MMK -ości/kości lub/i popiołu wraz z liofilizatem wprowadza się do granulatora (łopatkowego lub talerzowego), gdzie następuje proces mieszania się surowców.

2.  Do granulatora wprowadza się ciecz granulująca - wodę lub roztwór wodny.

3.  Czas przebywania w granulatorze zależy od szybkości podawania surowców do granulatora, proces granulacji prowadzi się do uzyskania zadowalającego rozmiaru granul.

Produkt – granulki NPK mają średnicę 2- 5 mm. Mniejsze granule są zawracane do procesu, a większe są kruszone po czym zawracane do procesu. Skład otrzymanego nawozu w zależności od proporcji poszczególnych surowców: do 20% P2O5, do 12% N, do 5% K2O, makro i mikroelementy ilości do 6% Mg, 6% S, 4% Fe, 0,5% Zn.


Przykład wg. wynalazku: W celu otrzymania 100kg granulowanego nawozu fosforowego wprowadza się do granulatora: 33,5 kg kości, 33 kg popiołu ze spalania osad z III0 oczyszczania biologicznego, 33 kg mączki z hemoglobiny wieprzowej oraz 490g liofilizatu Acidithiobacillus ferrooxidans i 10g siarki. Następnie ma miejsce proces granulacji który pozwala na wyprodukowanie nawozu o granulkach 2-5mm i składzie: 3%P2O5, 4%N, 0,5%K2O i 1,6% S. 


Wynalazek został przetestowany w skali półtechnicznej przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Do produkcji wykorzystano granulator talerzowy o średnicy 1150 mm oraz substraty w tym odpady mięsko-kostne dostępne rynkowo. Wyprodukowano wg. wynalazku nawóz, którego działanie sprawdzono w testach polowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Dzięki zastosowaniu oferowanej technologii można w bezpieczny sposób zagospodarować odpady, w tym mączki mięsno-kostnej (MMK) z produkcji zwierzęcej, popiołu ze spalania osadu oczyszczania biologicznego, czy też mączkę z krwi zwierząt, jak i same odpady zwierzęce, i wytworzyć z nich granulowany pełnowartościowy nawóz.


Mączki mięsno-kostne (MMK) są powietrznie suche (92-97 % suchej masy), zasobne w substancję organiczną (50-80 %), azot ogólny (4-9 % N), fosfor (7-20 % P2O5) i wapń (10-20 % CaO). Zawierają także potas (0,3-1 % K2O) i magnez (0,3-0,8 % MgO). Zawartość metali ciężkich, tj.: kadmu, chromu, ołowiu, rtęci, niklu jest śladowa i nie zagraża środowisku, a niewielka ilość mikroelementów niezbędnych dla roślin (boru, miedzi, cynku i manganu) poprawia ich bilans w glebie. W porównaniu z obornikiem, MMK zawiera w suchej masie więcej: azotu (blisko 4-krotnie), fosforu (10-krotnie), oraz wapnia (8-krotnie). Tona mączki mięsno-kostnej stanowi średnią równowartość 5 t obornika.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


·    zagospodarowanie problematycznych odpadów do produkcji nawozów

·    sprawdzona technologia, proces wytwarzania nawozu

·    możliwość wytwarzania nawozu granulowanego

·    możliwość produkcji nawozu o szybkim lub wolnym uwalnianiu makroskładników

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 / 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa