https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjny kompozyt z recyklingu POLIMER + MINERAŁ SKALNY

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjny kompozyt z recyklingu POLIMER + MINERAŁ SKALNY

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta obejmuje metodę wytwarzania kompozytu z odpadowych tworzyw polimerowych, w szczególności HDPE oraz minerałów skalnych (np. tuf, bazalt, granodioryt, migmatyt, sjenit).

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Kompozyt wg wynalazku zawiera odpadowe tworzywo polimerowe – polietylen wysokiej gęstości (HDPE) oraz dodatek - minerał skalny w ilości objętościowej od 2% do 50%. Minerały skalny to tuf, sjenit, granodioryt, migmatyt, bazalt. Minerały te można użyć każdy z osobna lub je mieszać.

Przykład metody produkcji. Minerał skalny należy zmielić do rozmiaru poniżej 200µm. Dodatkowo minerał skalny można poddać modyfikacji chemicznej (ługowanie w roztworze kwasu oraz wodzie) w celu zmiany/poprawy ich właściwości. Z mieszaniny HDPE i minerału skalnego wytłacza się próbki.

Na poniższych rysunkach przedstawiono badania wytrzymałościowe - wytrzymałości na zginanie oraz moduły Younga przykładowych próbek tworzywa. Wytrzymałość otrzymanego kompozytu jest większa niż dla samego HDPE. Ponadto właściwości kompozytu można modyfikować poprzez ilościowy dodatek minerału skalnego oraz sposób jego przygotowania.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


  • Recykling materiałów polimerowych, w szczególności polietylenu wysokiej gęstości
  • Recykling materiałów polimerowych, które są trudne/problematyczne do ponownego wykorzystania
  • Zagospodarowanie odpadowych minerałów skalnych
  • Z oferowanego kompozytu można wytłaczać elementy budowlane: np. deski tarasowe, dachówki, płyty elewacyjne, drobne elementy konstrukcyjne

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Prostota procesu przygotowania mieszaniny kompozytowej:

  • przygotowania dodatku mineralnego – dla niektórych skał wystarczy je zmielić
  • zmieszania płatków tworzywa polimerowego oraz minerału skalnego

Użycie typowych/komercyjnych maszyn do produkcji elementów z kompozytu np. wytłaczarki

modyfikowanie właściwości wytrzymałościowych kompozytu poprzez ilościowy dodatek minerału skalnego oraz sposób jego przygotowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl