https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Recykling odpadów polimerowych, poliuretanowych na pełnowartościowe produkty

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Recykling odpadów polimerowych, poliuretanowych na pełnowartościowe produkty

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta to know-how dot. projektowania, prowadzenia procesów technologicznych (w tym określenia składów surowcowych) przetwarzania tworzyw termoplastycznych w tym opadowych (np. PVC, HDPE, ABS, PP, PE), poliuretanowych (PUR, PIR) na produkty rynkowe, innowacyjne regranulaty.

Oferta obejmuje opracowanie przez zespół naukowy składów materiałowych, procesów technologicznych dla różnych odpadów, jak i jest zaproszeniem do zawiązania współpracy (zlecenie lub wspólna realizacja) badawczo-rozwojowej w tematyce recyklingu pod konkretną potrzebę przemysłową.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferta dotyczy know-how recyklingu odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych oraz poliuretanowych. Posiadane przez interdyscyplinarny (inżynieria chemiczna, materiałoznawstwo) zespół naukowy know-how oraz zaplecze badawcze daje możliwość prowadzenia prac B+R, przetwarzania, recyklingu opadów np. poprodukcyjnych na nowe innowacyjne produkty.

Zespół naukowy posiada opracowane składy, procesy technologiczne (na poziomie TRL 3-5) np. przetwarzania opadowej pianki PUR ze stolarki okiennej, czy też opadowego HDPE z wypełniaczem mineralnym, które to mogą stanowić przedmiot transferu technologii (komercjalizacji).

Zespół naukowy dysponuje Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu wyposażonym w:

Urządzenia przetwórcze:

 • do wytłaczania prętów, rurek, folii, wytłaczanie z rozdmuchem, spienianie, wytwarzanie kompozytów i mieszanin, regranulatów
 • do wtryskiwania (wtryskarka ślimkowa),
 • do prasowania (prasa hydrauliczna z płytami grzewczo-chłodzącymi)
 • drukarki 3D ( MakerBot Replicator 5 gen. – płynne ustalenie temperatury głowicy) , HBot)

Urządzenia do badań właściwości fizykochemicznych:

 • wytrzymałości na rozciąganie, zginanie, ściskanie
 • udarności Izod/Charpy, rozciągania udarowego, udarności – młot spadowy
 • twardości Shore (A, D)
 • własności lepkosprężystych i charakterystyka zjawisk reologicznych – reometr rotacyjny
 • płynięcia i lepkości materiałów – reometr kapilarny
 • wytrzymałości stopu,
 • zwilżalności/energii powierzchniowej – geometria kropli, tensometr
 • koloru – parametrów przestrzeni barw wg systemu Huntera (Cielab)
 • połysku – dla 20, 60, 85 [stopni]
 • strukturalnych, skaningowy mikroskop elektronowy – SEM (+napeylarka)
 • optycznych – badania zmian w materiale w funkcji temperatury (od temperatury pokojowej do 250*C)
 • oceny termicznej odporności tworzyw w zakresie temperatur 20 – 300[C] – VICAT/HDT
 • przemian cieplnych – DSC ( – 180 do 350 [C])
 • dynamiczno-termicznej analizy mechanicznej (DMTA)
 • gęstości metodą zanurzeniową
 • chłonności wilgoci – wagosuszarka (RadWag WPS 110S)
 • przewodności cieplnej – wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła
 • odpornościowych, starzeniowych – Komora starzeniowa (UV)
 • palności UL94
 • przepuszczalność gazów (tlen i para wodna)

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


 • Działalność laboratorium jest związana z opracowaniem nowych kompozycji materiałowych w ramach recyklingu szerokiej gamy odpadowych materiałów polimerowych.
 • Proponowane rozwiązania oraz metodyka wpisują się w założenia polityki Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).
 • Procesy technologiczne są prowadzone przy użyciu typowych/komercyjnych maszyn, urządzeń np. wytłaczarki, wtryskarki.
 • Możliwość prototypowania produktów.
 • Laboratorium oprócz maszyn wytwórczych posiada urządzenia do badań właściwości fizykochemicznych.
 • Zespół naukowy posiada opracowane już kompozycje polimerowe z odpadów, z których można wytłaczać elementy budowlane np. deski tarasowe, dachówki, płyty elewacyjne, drobne elementy konstrukcyjne.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Inna umowa