https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Modułowa obudowa wibroakustyczna

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
21/05/2020
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48 / 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Modułowa obudowa wibroakustyczna

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta technologiczna dotyczy wynalazku modułowej obudowy wibroakustycznej do ograniczania hałasu emitowanego np. przez daną maszynę, urządzenie, czy też do wyciszania pomieszczeń. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej (dnia 21.05.2020r.) w UPRP pod numerem P.434016.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie do redukcji hałasu poprzez zastosowanie modułowej obudowy akustycznej. Modułową obudowę wibroakustyczną tworzy się z segmentów – paneli akustycznych, które można kształtować w dowolny sposób na stelażu (który stanowi konstrukcję nośną dla paneli) zależnie od zapotrzebowania, miejsca położenia maszyny generującej hałas, czy też gabarytów pomieszczenia do izolacji.

Użytkownik ma możliwość ukształtowania formy obudowy, jej wielkości oraz parametrów w oparciu o zestaw gotowych segmentów, paneli akustycznych oraz elementów stelaża. Obudowa może zostać usytuowana bezpośrednio na istniejącej posadzce i nie wymaga dodatkowych powierzchni. Panel akustyczny może zawierać dyfuzor zapewniający przepływ powietrza, układ wentylacji zawierający wentylator oraz kratkę akustyczną dyfuzora mocowane do panelu akustycznego.

Panel akustyczny jest figurą przestrzenną o dowolnym kształcie geometrycznym w postaci paneli o powierzchni niejednorodnej lub o powierzchni gładkiej jednorodnej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek przybliżono w na rysunkach. Panel akustyczny (1) na zewnętrznej warstwie ma utworzoną warstwę izolacyjną (2) wykonaną z materiału wibroakustycznego oraz uchwyt (3) do mocowania panelu akustycznego na stelażu (5). W razie zapotrzebowania można do panelu zamontować dyfuzor (6).Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • Segmentowa konstrukcja pozwalająca na wprowadzenie modyfikacji zbudowanej obudowy, możliwość łatwego przekonfigurowania obudowy poprzez zmiany w stelażu oraz ilości zastosowanych paneli.
  • Możliwość demontażu obudowy oraz ponownego zastosowania posiadanych paneli akustycznych.
  • Rozwiązanie nie wymaga mocowania paneli do istniejącej struktury urządzenia generującego hałas lub pomieszczenia do izolacji hałasu.
  • Łatwość montażu dla wolnostojących maszyn, urządzeń.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Koncepcja i model teoretyczny

Zgloszenie

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT-panele-akustyczne_20012021.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48 / 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Inna umowa