https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Synteza oraz modyfikacja powierzchni kul krzemionkowych domieszkowanych nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Synteza oraz modyfikacja powierzchni kul krzemionkowych domieszkowanych nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Poufne know-how dotyczy syntezy materiałów krzemionkowych z nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne.

Krzemionka stanowi nośnik na którym osadzone są cząstki wykazujące właściwości antybakteryjne.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


  • branża tworzyw sztucznych
  • branża tekstylna
  • branża lakiernicza

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • antybakteryjne powłoki nanoszone wraz z lakierem

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Koncepcja i model teoretyczny

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Mechaniczny

Udzielone prawo ochronne / status IP


know-how