https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca hodowlę przestrzenną spersonalizowanych zmian nowotworowych z wykorzystaniem komórek pobranych od pacjenta i tworzenie modeli zmian nowotworowych pozwalających na dobór optymalnych metod leczenia. Technologia stanowi istotny przełom w leczeniu chorób nowotworowych w ramach tzw. „medycyny spersonalizowanej”.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pt. „Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna” dotyczy platformy umożliwiającej hodowlę przestrzenną spersonalizowanych zmian nowotworowych z wykorzystaniem komórek pobranych od pacjenta i tworzenie modeli zmian nowotworowych, umożliwiających dobór optymalnych metod leczenia.

Technologia ma postać wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej pt. „Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna, sposób jej wytwarzania oraz sposób hodowli sztucznych tkanek w mikropolu magnetycznym” (numer zgłoszenia: P.429859).

Przedmiotem wynalazku jest platforma mikrofluidalna stanowiąca zespół wymiennego mikrosystemu jednorazowego użytku do prowadzenia hodowli komórkowych oraz urządzenia wytwarzającego mikropole magnetyczne (tzw. generator pola), a także metoda wytwarzania zespołu platformy mikrofluidalnej, jak również metoda prowadzenia przestrzennych, trójwymiarowych hodowli sztucznych tkanek o zadanej strukturze w stałym polu magnetycznym.

Technologia została zwalidowana w skali laboratoryjnej, gdzie potwierdzono jej skuteczność.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia znajdzie zastosowanie w następujących obszarach:

·       hodowla organów i guzów nowotworowych na czipach mikrofluidalnych;

·       prowadzenie badań nad podstawowymi mechanizmami różnicowania komórek oraz sposobami sygnalizacji międzykomórkowej;

·       prowadzenie badań nad odpowiedzią tkanek na stymulację i uszkodzenia o podłożu fizycznym, chemicznym i biologicznym;

·       diagnostyka, rokowania i leczenie chorób, w szczególności chorób nowotworowych w tzw. medycynie spersonalizowanej (metody celowane);

·       prowadzenie badań wpływu związków chemicznych na tkanki i organy człowieka.

Technologia znajdzie zatem zastosowanie w medycynie („medycyna spersonalizowana”), a także w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i biochemicznym. Przede wszystkim wykorzystywana będzie do doboru optymalnych terapii (spośród istniejących alternatyw) w leczeniu chorób nowotworowych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Głównymi zaletami wynikającymi z zastosowania technologii są:

·       redukcja kosztów przeprowadzanych badań w porównanie do aktualnie dostępnych na rynku alternatywnych metod;

·       możliwość zmniejszenia liczby pracochłonnych i złożonych badań, przez co możliwość wykorzystania technologii w badaniach rutynowych, w diagnostyce medycznej;

·       możliwość precyzyjnego kontrolowania położenia i efektywnego zatrzymania komórek oraz formowania klastrów komórkowych o zróżnicowanej budowie morfologicznej i pożądanym kształcie klastrów;

·       zapewnienie efektywnego przeprowadzania badań bez użycia struktur podporowych, rusztowań, hydrożeli lub membran półprzepuszczalnych;

·       możliwość prowadzenia obserwacji mikroskopowych wewnątrz czipa mikrofluidalnego, bez konieczności wstępnego przygotowania próbki;

możliwość prowadzenia hodowli organoidów, organów i guzów nowotworowych w mikroobjętościach z ograniczonej, niewielkiej liczy komórek linii komórkowych lub komórek pierwotnych pobranych od pacjenta bez konieczności ich wstępnej hodowli zawiesinowej.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl