https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii – SUPERKONDENSATOR

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marcniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii – SUPERKONDENSATOR

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Do wykonania celi elektrochemicznej wykorzystuje się druk 3D oraz techniki mikrofluidyczne. Obudowę konstrukcji wykonuje się przy użyciu druku 3D, natomiast elektrody i elektrolit wprowadza technikami mikrofluidacyjnymi. Umożliwia to wykonanie dowolnego układu elektrod, ich kształtu i wymiarów, z dowolnie wybranych materiałów, co pozwala na modulowanie ich właściwości (w tym pojemności). Poprzez kształtowanie elektrod w trzecim wymiarze i kontrolę osiągów takich jak pojemność, uzyskać można dowolny design elektrod. Cela elektrochemiczna docelowo ma być hermetyczną konstrukcją, tj. znajduje się już w obudowie, którą można łatwo integrować z innymi urządzeniami, bez utraty miniaturyzacji układu.

Pojedyńcze cele można łatwo łączyć w moduły.

Docelowe branże dla oferowanej technologiiProdukcja cel bateryjnych – baterii oraz superkondensatorów. Możliwość produkcji superkondensatorów do zasilania tzw. consumer goods

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • Cela elektrochemiczna może być hermetyczną konstrukcją. Cele elektrochemiczną można łatwo integrować z innymi urządzeniami, bez utraty miniaturyzacji układu;
  • Produkcja cel nie wymaga tzw. dry room, czy też sprzętu typu glove-box (poprzez hermetyzację i układ mikrofluidyczny);
  • Dowolny design elektrod;
  • Łatwa modulacja właściwości celi ( w tym pojemności);
  • Na obecnym stanie badawczym pojedyncza cela ma wymiary w zakresie ok. 1 cm3.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marcniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław