https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Biopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Biopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem wynalazku jest biopreparat stymulujący wzrost roślin do stosowania zarówno w roli biostymulatora jak też nawozu mineralno-organicznego oraz sposób wytwarzania biopreparatu stymulującego wzrost i rozwój roślin.


Biopreparat wytwarzany jest biologicznych osadów ściekowych, pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, z przemysłu spożywczego i hodowli zwierząt lub poferment z biogazowni.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


  • przetwarzanie odpadów biologicznych
  • produkcja biopreparatów stymulujący wzrost roślin


Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • przetwarzanie materiału biologicznego na pełnowartościowy biopreparat stymulujący wzrost roślin

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław