https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do intensyfikacji roślinnej produkcji rolnej. Zastosowanie nawozu otrzymywanego wg. rozwiązania to nawóz wieloskładnikowy np. pod uprawę zboża, traw, ziół, roślin pastewnych i cukrodajnych, warzyw, owoców, krzewów oraz drzew. Rozwiązanie zgłoszono do ochrony patentowej w UPRP. 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


  • przetwórstwo odpadów zwierzęcych
  • produkcja nawozów

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • wykorzystanie trudno-przetwarzalnych odpadów zwierzęcych na pełnowartościowy produkt nawozowy

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Chemii PWr

Udzielone prawo ochronne / status IP


zgłoszenie patentowe