https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Tomasz Marciniszyn
71 320 4195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy know-how budowy miniaturowej celi elektrochemicznej do gromadzenia energii.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Do wykonania celi elektrochemicznej wykorzystuje druk 3D oraz techniki mikrofluidyczne. Obudowę konstrukcji wykonuje się przy użyciu druku 3D, natomiast elektrody i elektrolit wprowadza technikami mikrofluidacyjnymi. Umożliwia to wykonanie dowolnego układu elektrod, ich kształtu i wymiarów, z dowolnie wybranych materiałów, co pozwala na modulowanie ich właściwości.

Cela elektrochemiczna jest hermetyczną konstrukcją, tj. znajduje się już w obudowie, którą będzie można łatwo integrować z innymi urządzeniami, bez utraty miniaturyzacji układu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Produkcja cel bateryjnych – baterii oraz superkondensatorów.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


• Cela elektrochemiczna jest hermetyczną konstrukcją.

• Cele elektrochemiczną można łatwo integrować z innymi urządzeniami, bez utraty miniaturyzacji układu.

• Produkcja cel nie wymaga tzw. dry room, czy też sprzętu typu glove-box.

• Dowolny design elektrod.

• Łatwa modulacja właściwości celi.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Koncepcja i model teoretyczny

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 4195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Oczekiwana forma komercjalizacji


Inna umowa

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Elektroniki

Udzielone prawo ochronne / status IP


Know-how