https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
18/03/2020
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia to poufne know-how, na które składa się metoda odsiarczania i wzbogacania biogazu z fermentacji metanowej zawierającego CO2, N2, CH4 oraz związki siarki.

Know-how zawiera:

– opis zasadniczych węzłów.

– parametry biogazu wlotowego/ parametry gazu wzbogaconego

– opis procesu

– wynikowe wskaźniki i wydajności

– schemat modułu odsiarczania biogazu.

 – schemat modułu vpsa wzbogacania odsiarczonego biogazu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Metoda może znaleźć zastosowanie w biogazowniach, komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz innych instalacjach generujących metan zanieczyszczony związkami siarki i dwutlenkiem węgla.

 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Zalety technologii:

1.     Para wodna nie jest stosowana, co wpływa na oszczędności

2.     Zużycie wody jest minimalne

3.     Uzysk metanu utrzymuje się na wysokim poziomie – A = 90%, B = 92%

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż