https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Technologia odzysku surowców z odpadów

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Technologia odzysku surowców z odpadów

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia to metoda (proces) oraz układ do odzysku materiałów złożonych – np. metali (surowców) z odpadów. Technologia składa się z know-how oraz zgłoszenia patentowego nr P.407985.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Metoda polega na zgazowaniu odpadów w reaktorze w atmosferze pary wodnej. Schemat procesu przedawniono na rys. 1.

Do instalacji wprowadzane są odpady, kondensat procesowy, woda (woda może być zanieczyszczona w znacznym stopniu). W wyniku procesów chemicznych zachodzących w reaktorze następuje eliminacja/usunięcie faz organicznych (np. tworzyw sztucznych) i udostępnienie mieszaniny faz mineralnych oraz metalicznych, a także wytworzenie gazu procesowego (z dominującym udziałem wodoru i tlenku węgla(II)). Mieszaninę faz mineralnych i metalicznych można poddać dalszemu przetwarzaniu, np. metodami hydrometalurgicznymi, np. w celu odzyskania poszczególnych metali. Proces przebiegający w reaktorze wg. rozwiązania ma charakter allotermiczny, tzn. energia jest do niego dostarczana i przekształcana w postać chemiczną gazu procesowego (nie jest tracona). Do gazu procesowego przenoszona jest również energia zawarta oryginalnie w odpadzie (np. jako tworzywa sztuczne). Gaz procesowy może być wykorzystany jako surowiec chemiczny (gaz syntezowy, źródło wodoru) lub energetyczny (energia elektryczna i cieplna). Przykład przekształcenia odpadu wg. oferowanej technologii przedstawiono poniżej – rys. 2.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia znajduje zastosowanie na przykład:

 • w branży recyklingu elektroodpadów, przede wszystkim w zakresie odzysku metali, w szczególności miedzi i metali szlachetnych (Ag, Au, Pd, Pt),
 • przetwarzaniu odpadów opakowań wielomateriałowych (z odzyskiem aluminium),
 • przetwarzaniu odpadów mięsno-kostnych z odzyskiem hydroksyapatytu,
 • przetwarzaniu frakcji odpadów komunalnych z wytworzeniem frakcji popiołowej.

We wszystkich przypadkach produkowany jest (w odpowiedniej ilości) gaz procesowy.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


 • W metodzie nie jest wykorzystywane powietrze, przez co nie ma bezpośrednich emisji do atmosfery, które występują np. w konwencjonalnym spalaniu. Ewentualny odzysk energii z gazu jest całkowicie oddzielony od procesu zgazowania.
 • Metoda pozwala na odzysk mieszaniny surowców ze złożonych struktur/odpadów.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Sposób wysokotemperaturowego odzysku materiałów złożonych z odpadów i układ do wysokotemperaturowego odzysku materiałów złożonych z odpadów
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób wysokotemperaturowego odzysku materiałów złożonych z odpadów i układ do wysokotemperaturowego odzysku materiałów złożonych z odpadów

  Data zgłoszenia w UPRP

  28/04/2014

  Nr sprawy

  P.407985

  Twórcy

  Szczepaniak Włodzimierz,

  Zabłocka-Malicka Monika,

  Zielińska Amelia

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_2404_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


przetwarzanie odpadów, recykling odpadów, odzysk surowców, spopielenie odpadów