https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Mobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni - zwłaszcza betonowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Mobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni - zwłaszcza betonowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest zdalne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni, zwłaszcza betonowych, wyposażone w skaner laserowy 3D. Urządzenie jest sterowanie na odległość, co umożliwia jego wjazd w miejsca niedostępne, czy też stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi np. betonowe konstrukcje zamknięte, konstrukcje wypełnione substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Urządzenie składa się z platformy jezdnej, na której zamontowano laserowy skaner triangulacyjny. Platformę wyposażono w koła 7-omnikierunkowe, co pozwala jej swobodne poruszanie się bez zmiany kierunku koła jezdnego oraz obrót platformy wokół jej środka.

Metoda pomiaru triangulacji laserowej zastosowana w urządzeniu polega na wyznaczaniu wysokości punktu świetlnego lub punktów linii, obserwowanych pod kątem względem kierunku projekcji światła. Jako źródło światła zastosowano diodowy generator laserowy. W celu zwiększenia dokładności pomiaru opracowano wzorce pomiarowe w postaci układów przestrzennych, np. piłozębny, umożliwiające kalibrację z błędem poniżej 0,01mm. W polu pomiaru 50x50mm uzyskano rozdzielczość poprzeczną w kierunkach X,Y,Z równą 0,01mm. Wynikiem skanowania laserowego jest obraz wirtualny 3D topografii badanej powierzchni, przesyłany poprzez interfejs Ethernet do komputera w celu dalszego ich przetwarzania. Obraz ten jest następnie analizowany w celu pozyskania wartości parametrów opisujących morfologię - wyznacza się parametry chropowatości powierzchniowe i objętościowe, zgodnie z normą ISO 25178. Przykładowe obrazy powierzchni warstwy podkładowej bez obróbki i po szlifowaniu pokazano na rysunku 1.


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Badania morfologii trudnodostępnych powierzchni płaskich. 


Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


 • szybkość pomiaru osiągnięta poprzez dopasowywanie parametrów skanowania do wymagań pomiaru 
 • obszar pomiaru koresponduje do obszaru badania metodą pull-off (przyczepności na odrywanie warstw betonowych) 
 • wstępna identyfikacja przyczepności na odrywanie warstw betonowych w elementach warstwowych
 • mobilność urządzenia, zdalne sterowanie, przesyłanie danych w czasie rzeczywistym
 • możliwość pomiaru w trudnodostępnych, niebezpiecznych miejscach 


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Related RB
 • Platforma jezdna urządzenia do badania morfologii płaskich powierzchni zwłaszcza betonowych
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Platforma jezdna urządzenia do badania morfologii płaskich powierzchni zwłaszcza betonowych

  Data zgłoszenia w UPRP

  14/04/2017

  Nr sprawy

  W.126268

  Twórcy

  Żelazny Zbigniew,

  Sadowski Łukasz,

  Kupczyk Mateusz,

  Czarnecki Sławomir,

  Hoła Jerzy,

  Wrzecioniarz Piotr

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42446_2017.pdf

Dodatkowe pliki do pobrania (opcjonalnie)

Download MORPHOSCAN.mp4

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


morfologia powierzchni płaskich, morfologia betonu, przyczepność betonu