https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Reakcje biotransformacji, z racji swej przewagi nad tradycyjnymi syntezami organicznymi, coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Innowacyjny sposób syntezy z wykorzystaniem mikroorganizmu Aspergillus niger KKP2301 jako biokatalizatora oraz 2-fenyloetanolu jako substratu, stanowi efektywny oraz wpisujący się w zakres „zielonej chemii” sposób otrzymania kwasu4-hydroksyfenylooctowego. Otrzymany na drodze biokatalizy produkt znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jako substancja o aktywności antyoksydacyjnej, przeciwzapalnej oraz rozjaśniającej przebarwienia skóry, a także stanowi doskonały blok budulcowy dla dalszych etapów syntezy chemicznej.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą wynalazku jest wykorzystanie grzyba Aspergillus niger KKP2301 w 3-dniowym procesie biotransformacji 2-fenyloetanolu. Przygotowanie biokatalizatora polega na hodowli grzyba z równoczesną jego immobilizacją w piankach poliuretanowych o odpowiedniej średnicy porów. Proces biotransformacji prowadzi się z ciągłą recyrkulacją medium reakcyjnego, zawierającego substrat reakcji, 2-fenyloetanol.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Kwas 4-hydroksyfenylooctowy jest związkiem chemicznym wykorzystywanym obecnie w branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej, a dzięki swojej specyficznej aktywności biologicznej również w przemyśle rolniczym. Związek ten wykazuje bardzo wysoką aktywność antyoksydacyjną, która chroni organizmy żywe przed licznymi schorzeniami takimi jak nowotwory, cukrzyca, udar mózgu czy schorzenia skóry. Przez wzgląd na korzystne działanie tego

związku opracowanie alternatywnej metody jego otrzymywania stanowi ważny przemysłowo aspekt.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Przewagami biokatalitycznej metody otrzymywania kwasu 4-hydroksyfenylooctowego wyróżniającymi ją na tle tradycyjnych metod syntezy są:

 • ekologiczny charakter reakcji - zastosowanie biokatalizatora wpływa na zmniejszenie toksyczności procesu,
 • korzyści ekonomiczne - zmniejszenie kosztu wytworzenia/ procesu technologicznego poprzez możliwość zredukowania procesów chemicznych,
 • łatwa izolacja produktu w postaci czystego związku

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Sposób otrzymywania kwasu 4-hydroksyfenylooctowego
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób otrzymywania kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

  Twórcy

  Beata Szmigiel-Merena,

  Małgorzata Brzezińska-Rodak,

  Paulina Majewska,

  Ewa Żymańczyk-Duda

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław