https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

NATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


NATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Związki jako substancje czynne zawierają w sobie mieszaninę polifenolowo-polisacharydową o makrocząsteczkach o masie >5 kDa. Związki te mogą być dodawane w ilości od 1% do 20% do powszechnie stosowanych preparatów farmaceutycznych, spożywczych i kosmetycznych, jako komponent leczniczy, przeciwutleniacz lub konserwant. Związki te są dobrze rozpuszczalne w wodzie.

 

Surowiec: Związki wytwarza się z roślin rodziny różowatych (np. poziomka pospolita, jeżyna fałdowana, krwiściąg lekarski), rodziny astrowatych (np. rumianek pospolity, przymiotno kanadyjskie, jeżówka purpurowa) lub ich mieszaniny. Wykorzystuje się części roślinne takie jak korzenie, ziele, liście, kwiaty, kwiatostany, owoce, nasiona lub ich mieszaniny, korzystanie zebrane między kwietniem a listopadem, świeże lub wysuszone.

 

Proces technologiczny:

1) Rozdrobnione rośliny poddaje się ekstrakcji wodą lub mieszaniną wody z alkoholem niższym (np. metanol, etanol) lub wodnym roztworem alkaicznym (np. wodorotlenek sodu, potasu, wapnia z dodatkiem soli o charakterze alkaicznym).

2) Zobojętnia się roztwór się do pH 5,5-7,5. Opcjonalnie prowadzi się dalsze ekstrakcje rozpuszczalnikami organicznymi, w nieograniczonym czasie w temperaturze od 5 do 120°C, w stosunku od 1 do 10 porcji rozpuszczalnika.

3) Opcjonalnie wyodrębnia się pożądane substancje poprzez proces sączenia przez barierę w postaci sita molekularnego, membrany nanofiltracyjnej, sączka lub worka dializacyjnego. Wyodrębnione substancje suszy się do postaci proszku. Otrzymany proszek jest substratem np. wykorzystywanym do produkcji kosmetyków.

Technologia oraz otrzymane związki zostały przetestowane w skali laboratoryjnej. Przeprowadzono szereg prób z rożnymi surowcami roślinnymi i substancjami używanymi do wydzielenia związków antyoksydacyjnych. Związki roślinne przebadano na błonach komórkowych, naświetlanych promieniami UV, sprawdzając wpływ tych związków na proces degradacji błon pod wpływem powstających w efekcie promieniowania UV szkodliwych utleniaczy. Uzyskane wyniki potwierdziły antyoksydacyjny charakter otrzymanych związków roślinnych.

 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologię można zastosować do produkcji związków antyoksydacyjnych na potrzeby produkcji kosmetyków (naturalne filtry UV, kremy), spożywczych środków konserwujących, suplementów diety, jak i do produktów leczniczych, zapobiegających chorobom związanych ze szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Neutralizacja działania wolnych rodników, zahamowanie procesu starzenia się skóry. 

 

W przeciwieństwie do związków syntetycznych:

* zwiększona funkcjonalność, większa liczna funkcjonalności,

* wielokierunkowość w działaniu,

* pochodzenie naturalne

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Roślinny środek przeciwutleniający i sposób wytwarzania roślinnego środka przeciwutleniającego P.382973
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Roślinny środek przeciwutleniający i sposób wytwarzania roślinnego środka przeciwutleniającego

  Nazwa projektu

  Roślinny środek przeciwutleniający i sposób wytwarzania roślinnego środka przeciwutleniającego

  Zgłoszenie patentowe

  P.382973

  Data zgłoszenia w UPRP

  23/07/2007

  Numer patentu

  PAT.216635

  Twórcy

  Roman Gancarz,

  Izabela Pawlaczyk,

  Halina Kleszczyńska

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42634_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemii

Udzielone prawo ochronne / status IP


patent

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


naturalne związki, antyoksydanty, zielona chemia, kosmetyki,