https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Mikroprocesorowy, jednoczęstotliwościowy zielony laser

Nazwa technologii


Mikroprocesorowy, jednoczęstotliwościowy zielony laser

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Zielony laser mikroprocesorowy (mikrochipowy) powstał jako rezultat projektu badawczego pn.„Construction development and optimization of single-frequency microchip lasers” finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).Zaletą laserów mikroprocesorowych są ich niewielkie wymiary jak również, to że mogą być źródłem jednoczęstotliwościowej wiązki w wąskim zakresie. Mogą być przestrajane i stabilizowane częstotliwościowo gdy są sprzężone z zewnętrznym wzorcem częstotliwości.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Jednoczęstotliwościowy zielony laser sterowany mikroprocesorowo z odpowiednimi modułami elektroniki (wysoce precyzyjna termiczna i prądowa stabilizacja diody pompującej, sterownik, kontroler USB, niskoszumny miniaturowy moduł zasilający). Laser kompaktowy zbudowano na podstawie monolitycznego rezonatora (struktury kryształów nieliniowych) łączonego adhezyjnie klejem UV. Technika ta została rozwinięta w celu uzyskania pracy jednoczęstotliwościowej lasera oraz wysokiej stałości częstotliwości generowanego promieniowania laserowego.

Uzyskane rezultaty:

 moc wyjściowa - około 40 mW,

 stabilizacja mocy wyjściowej ± 1,6%,

 kompaktowy i miniaturowy moduł lasera ze zintegrowaną elektroniką sterującą oraz miniaturowy niskoszumny moduł zasilający.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Jednoczęstotliwościowy zielony laser może mieć zastosowanie w następujących sektorach rynku:

1.Telekomunikacja,

 źródła częstotliwości,

 wzmacniacze w konfiguracji MOPA (Master Oscilator Power Amplifers),

2. Oprzyrządowanie i czujniki

 spektroskopia wysokiej rozdzielczości (spektroskopia Ramana),

 precyzyjna interferometria,

 podwodna komunikacja i metrologia,

 LIDAR,

 Cytometria przepływowa.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Przewaga w odniesieniu do obecnie stosowanych na rynku zielonych laserów o zbliżonych parametrach:

 stałość częstotliwości lasera 10-9 (producenci podobnych laserów nie podają tego parametru, ale powszechnie wiadomo, że obecne rozwiązania bazują na stałości lasera (10-8) z możliwością dodania układu aktywnej stabilizacji częstotliwości, która dodatkowo stabilizuje długoterminowo pracę jednoczęstotliwościową lasera.

 małe wymiary lasera 120 x 40 x 55 mm wraz z wbudowaną elektroniką sterującą pracą lasera.

 zasilanie lasera to miniaturowy 60 x 40 x 20 mm moduł konwertujący o niskim poziomie szumów i tętnień napięcia zasilania (<4mV p-p). Producenci laserów oferują obecnie układy zasilania o wiele większe niż sama głowica lasera, a przedmiotowy zasilacz mieści się w niej.

 precyzyjna elektronika sterująca pracą lasera

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych