https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

System monitoringu wilgotności

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


System monitoringu wilgotności

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia dotyczy hybrydowego systemu monitoringu wilgotności opartego o rozwiązania światłowodowe w połączeniu z bezprzewodową siecią transmisyjną danych w wolnej przestrzeni.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Przedmiotem oferty jest technologia hybrydowego systemu monitoringu wilgotności. Przewiduje ona możliwość zaprojektowania i wykonania czujników światłowodowych z odpowiednim pokryciem do pomiarów temperaturowo-wilgotnościowych oraz czujników światłowodowych do pomiaru temperatury lub do pomiaru wilgotności w miejscach trudnodostępnych. Proponowane czujniki mogą stanowić fragment istniejących lub zaprojektowanych i zbudowanych sieci światłowodowych. Pod wpływem zmian parametrów środowiska otaczającego czujniki, finalnie mierzone są zmiany intensywności prowadzonej lub odbitej wiązki świetlnej propagowanej przez światłowód. Moc optyczna transmitowana bądź odbita w projektowanych układach światłowodowych będzie różna przy zmianach mierzonych parametrów. Zmiana mocy optycznej będzie stanowiła informację o różnych stanach temperaturowo-wilgotnościowych. Sygnał z czujnika światłowodowego może zostać przesłany z wykorzystaniem techniki Radio-over-Fiber (RoF) czyli sprzężonych systemów bezprzewodowych i światłowodowych. Sygnał z czujnika przesłany poprzez sieć radiowo-światłowodową może być odczytany na komputerze zarządzającym systemem w dowolnym odległym miejscu.

Na ofertę technologiczną składają się:

1.) Wynalazek pn. „Układ światłowodowy do monitorowania zmian wielkości fizycznych materiałów” (numer zgłoszenia patentowego: P. 413787)

2.) Poufne know-how zawierające spisaną wiedzę rozszerzającą zawartość opisu patentowego objętego ww. zgłoszeniem, w tym dalsze plany rozwoju i metody wdrożenia technologii

3.) Nadzór ekspercki nad pracami wdrożeniowymi technologii w skali przemysłowej.

Technologia została częściowo zwalidowana w skali laboratoryjnej – zaprojektowano wczesny prototyp układu sensorów optycznych i przetestowano go z pozytywnym skutkiem w skali laboratoryjnej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowane rozwiązanie może zostać zastosowane w leśnictwie do monitorowania poziomu zagrożenia pożarowego lasów lub poziomów wody w wałach przeciwpowodziowych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Główną korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązania w praktyce jest automatyzacja pomiarów i zmniejszenie kosztów pomiarów przeprowadzanych w lasach w związku z koniecznością monitoringu zagrożeń pożarowych. Docelowa sieć czujników zlokalizowana w wybranych punktach pomiarowych jest

w stanie bez angażowania człowieka i w czasie rzeczywistym podawać dane na temat pojawiających się zagrożeń, co umożliwia podejmowanie skutecznych punktowych akcji przeciwdziałających tym zagrożeniom. Proponowane czujniki światłowodowe są lekkie, kompaktowe i nieczułe na zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Ponadto, czujniki te nie stanowią samoistnego zagrożenia pożarowego w przeciwieństwie do znanych i dostępnych komercyjnie czujników elektrycznych.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Układ światłowodowy do monitorowania zmian wielkości fizycznych materiałów P.413787
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Układ światłowodowy do monitorowania zmian wielkości fizycznych materiałów

  Zgłoszenie patentowe

  P.413787

  Data zgłoszenia w UPRP

  02/09/2015

  Twórcy

  Elżbieta Bereś-Pawlik,

  Mateusz Mądry

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42503_2017.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


czujniki, sensory