https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zespół kół cykloidalnych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 34 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Zespół kół cykloidalnych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie jako zespół roboczy dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Zespół kół cykloidalnych” ma postać rozwiązania konstrukcyjnego w postaci elementu wzmacniającego zespołu kół cykloidalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie jako zespół roboczy dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych.

Technologia została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP do ochrony jako wzór użytkowy pt. „Element wzmacniający zespół kół cykloidalnych” (numer zgłoszenia: W. 124427).

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że stanowi jeden element monolityczny składający się z wałka (1) i rdzenia (2), przy czym w osi wałka (1) znajduje się otwór wtryskowy (5), a rdzeń (2) posiada wypustki (4) oraz otwory wylotowe (6).


Rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane na podstawie modelu symulacyjnego – numerycznej analizy wytrzymałościowej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Rozwiązania znajdą zastosowanie w przemyśle maszynowym, przy wytwarzaniu jako zespołów roboczych dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych.

Katalog przykładowych branż zastosowania docelowych maszyn jest bardzo szeroki i obejmuje: przemysł chemiczny, spożywczy, mechaniczny, papierniczy, oczyszczania wody, obróbki powierzchni i inne.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność rozwiązania wynikająca z zaproponowanej konstrukcji sprowadza się w szczególności do możliwości użycia tworzywa sztucznego jako materiału do budowy elementu wzmacniającego zespół kół cykloidalnych. Przekłada się ona na następujące korzyści z jego zastosowania:

1.) Obniżenie kosztów wytwarzania i obróbki wałka w związku z użyciem tworzywa sztucznego w miejsce metalu

2.) Zwiększenie wydajności w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie (mniejsze opory przepływu, niższe ciśnienie niezbędne do pracy docelowego urządzenia)

3.) Pozytywny wpływ na środowisko naturalne w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie, a także zmniejszenie poziomu hałasu emitowanego w czasie pracy urządzenia.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Related RB
 • Element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych W.124427
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych

  Zgłoszenie patentowe

  W.124427

  Data zgłoszenia w UPRP

  30/09/2015

  Twórcy

  Krzysztof Biernacki,

  Jarosław Stryczek,

  Sławomir Bednarczyk

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42453_2017.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 34 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


hydraulika siłowa, pompy