https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej są rozwiązania konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym” ma postać grupy rozwiązań konstrukcyjnych do zastosowania w hydraulice siłowej w budowie hydraulicznych maszyn zębatych, takich jak: pompy zębate, hydrauliczne silniki zębate, hydrauliczne bloki sterujące.

Na technologię składają się:

1.) Wzór użytkowy pt. „Hydrauliczne urządzenie zębate o zazębieniu wewnętrznym” (numer zgłoszenia: W.123142)

2.) Wzór użytkowy pt. „Maszyna hydrauliczna o zazębieniu wewnętrznym” (numer zgłoszenia: W.125832).

Zgodnie z opisem zawartym w zgłoszeniu wzoru użytkowego „Hydrauliczne urządzenie zębate o zazębieniu wewnętrznym”, „istotą rozwiązania jest urządzenie, „które składa się z korpusu z otworem głównym, w którym znajduje się przekładka i zespół kół zębatych w postaci kół zębatych o zazębieniu wewnętrznym, przy czym w korpusie wykonany jest otwór ssący oraz otwór tłoczny i charakteryzuje się tym, że położenie otworu głównego wraz z zespołem kół zębatych jest przemieszczone względem osi korpusu i w ten sposób tworzy oś zespołu kół zębatych”.

Zgodnie z opisem zawartym w zgłoszeniu wzoru użytkowego pt. „Maszyna hydrauliczna o zazębieniu wewnętrznym”, istotą rozwiązania jest zamiana roli kół o zazębieniu wewnętrznym, gdzie „koło zewnętrzne jest kołem napędowym, a koło wewnętrzne – kołem napędzanym, przy czym koło wewnętrzne i zewnętrzne wraz z przekładką nadal stanowią główny zespół roboczy maszyny hydraulicznej o zazębieniu wewnętrznym”.

Dzięki zaproponowanej konstrukcji, możliwe jest uzyskanie wyższych ciśnień roboczych bez powiększania masy / gabarytów korpusu i tym samym masy / gabarytów docelowej maszyny zębatej.

Rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane na podstawie modelu symulacyjnego – numerycznej analizy wytrzymałościowej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Rozwiązania znajdą zastosowanie w przemyśle maszynowym, przy wytwarzaniu hydraulicznych maszyn zębatych, m.in.: pomp zębatych, hydraulicznych silników zębatych, hydraulicznych bloków sterujących.

Katalog przykładowych branż zastosowania docelowych maszyn jest bardzo szeroki i obejmuje: przemysł chemiczny, spożywczy, mechaniczny, papierniczy, oczyszczania wody, obróbki powierzchni i inne.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność rozwiązania wynikająca z zaproponowanej konstrukcji sprowadza się w szczególności do możliwości użycia tworzywa sztucznego jako materiału do budowy zespołu korpusu dla urządzeń hydraulicznych. Przekłada się ona na następujące korzyści z jego zastosowania:

1.) Możliwość zwiększenia mocy przesyłowej urządzenia przy użyciu takiej samej masy materiału do jego budowy (wartość ciśnienia roboczego może być wyższa nawet o 35%)

2.) Obniżenie kosztów wytwarzania w związku z użyciem tworzywa sztucznego w miejsce metalu

3.) Zwiększenie wydajności w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie (mniejsze opory przepływu, niższe ciśnienie niezbędne do pracy urządzenia)

4.) Pozytywny wpływ na środowisko naturalne w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Related RB
 • Hydrauliczne urządzenie zębate o zazębieniu wewnętrznym W.123142
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Hydrauliczne urządzenie zębate o zazębieniu wewnętrznym

  Zgłoszenie patentowe

  W.123142

  Data zgłoszenia w UPRP

  06.06.2014

  Twórcy

  Krzysztof Biernacki

  Jarosław Stryczek

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42451_2017.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


hydraulika siłowa, pompy