https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Imię i nazwisko konsultanta
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest rozwiązanie konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Hydrauliczne urządzenie gerotorowe” ma postać rozwiązania konstrukcyjnego do zastosowania w hydraulice siłowej w budowie hydraulicznych maszyn zębatych, takich jak: pompy gerotorowe, hydrauliczne silniki gerotorowe, hydrauliczne bloki sterujące.

Technologia została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP do ochrony jako wzór użytkowy (numer zgłoszenia: W. 123140, numer prawa wyłącznego: 068303).

Zgodnie z opisem zawartym w zgłoszeniu wzoru użytkowego, istotą rozwiązania jest „hydrauliczne urządzenie gerotorowe, które składa się z korpusu z otworem głównym, w którym znajduje się zespól kół zębatych w postaci dwóch kół zębatych, przy czym w korpusie wykonany jest otwór ssący oraz otwór tłoczny i charakteryzuje się tym, że położenie otworu głównego wraz z zespołem kół zębatych jest przemieszczone względem osi korpusu i w ten sposób tworzy oś zespołu kół zębatych. […] Uzyskano w ten sposób hydrauliczne urządzenie gerotorowe z niecentrycznie ułożonym zespołem kół zębatych poprzez zmianę położenia otworu głównego pod ten zespół w korpusie tego urządzenia.”

Rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane na podstawie modelu symulacyjnego – numerycznej analizy wytrzymałościowej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Rozwiązania znajdą zastosowanie w przemyśle maszynowym, przy wytwarzaniu hydraulicznych maszyn zębatych, m.in.: pomp zębatych, hydraulicznych silników zębatych, hydraulicznych bloków sterujących.

Katalog przykładowych branż zastosowania docelowych maszyn jest bardzo szeroki i obejmuje: przemysł chemiczny, spożywczy, mechaniczny, papierniczy, oczyszczania wody, obróbki powierzchni i inne.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność rozwiązania wynikająca z zaproponowanej konstrukcji sprowadza się w szczególności do możliwości użycia tworzywa sztucznego jako materiału do budowy zespołu korpusu dla urządzeń hydraulicznych. Przekłada się ona na następujące korzyści z jego zastosowania:

1.) Możliwość zwiększenia mocy przesyłowej urządzenia przy użyciu takiej samej masy materiału do jego budowy (wartość ciśnienia roboczego może być wyższa nawet o 35%)

2.) Obniżenie kosztów wytwarzania w związku z użyciem tworzywa sztucznego w miejsce metalu

3.) Zwiększenie wydajności w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie (mniejsze opory przepływu, niższe ciśnienie niezbędne do pracy urządzenia)

4.) Pozytywny wpływ na środowisko naturalne w związku z zastosowaniem wody zamiast oleju hydraulicznego jako cieczy w układzie.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Related RB
 • Hydrauliczne urządzenie gerotorowe W.123140
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

  Zgłoszenie patentowe

  W.123140

  Data zgłoszenia w UPRP

  06.06.2014

  Twórcy

  Krzysztof Biernacki

  Jarosław Stryczek

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42452_2017.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


hydraulika siłowa, pompy