https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Wynalazek pn. „Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika” zgłoszony został do ochrony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.423869. Metoda polega na wykorzystaniu fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika, jako specyficznych inhibitorów wirusa Zika. Fosfonowe analogi lizyny i argininy, jak wykazały badania, są inhibitorami charakteryzującymi się nieodwracalnym mechanizmem inhibicji. Wynalazek stwarza możliwość powstania skutecznej terapii w zakażeniu wirusem Zika. Technologia znajdzie zastosowanie w produkcji leków służących profilaktyce i leczeniu zakażenia wirusem Zika. 

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Na technologię składa wynalazek pn.: „Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika” (numer zgłoszenia do ochrony w UPRP P.423869, data zgłoszenia 14.12.2017).

Wynalazek dotyczy zastosowania fosfonowych analogów lizyny oraz argininy, charakteryzujących się nieodwracalnym mechanizmem inhibicji, w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika, jako specyficznych inhibitorów wirusa Zika. Dzięki zastosowaniu związków stanowiących istotę wynalazku, uzyskuje się możliwość stworzenia skutecznej terapii – produkcji leków znajdujących zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zakażenia wirusem Zika.


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek może znaleźć zastosowanie w produkcji leków służących zarówno leczeniu jak i profilaktyce zakażenia wirusem Zika. Wytworzone metodą wynalazku związki mogą znaleźć zastosowanie w: produkcji leków służących leczeniu zakażenia wirusem Zika oraz produkcji leków/szczepionki służących profilaktyce zakażenia wirusem Zika.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika

  Data zgłoszenia w UPRP

  14/12/2017

  Nr sprawy

  P.423869

  Twórcy

  Skoreński Marcin,

  Grzywa Renata,

  Pyrć Krzysztof,

  Owczarek Katarzyna,

  Ignacio Rodrigues Martines Jose,

  Sieńczyk Marcin

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


nowe leki, cząstki aktywne, nowe terapie