https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Wibrometr laserowo-światłowodowy

Imię i nazwisko konsultanta
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Wibrometr laserowo-światłowodowy

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia budowy i zasady działania wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów).

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferowana technologia dotyczy wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów).

Na ofertę składają się:

1.) Wynalazek pn. „Układ detekcji sygnału optycznego, zwłaszcza dla wibrometru laserowo-światłowodowego” (numer prawa wyłącznego: PL219625)

2.) Wynalazek pn. „Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów” (numer prawa wyłącznego: PL219352)

3.) Oprogramowania do sterowania pomiarem oraz rejestracji obserwowanych wartości

4.) Poufne know-how zawierające spisaną wiedzę rozszerzającą zawartość opisów patentowych ww. wynalazków.

Zgodnie z opisem patentowym wynalazku pt. „Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów”, istotą rozwiązania jest włączenie szeregowe izolatora, akustooptycznego modulatora Bragga i wzmacniacza optycznego pomiędzy sprzęgacz i kolimator nadawczy. Jednocześnie sprzęgacz podłączony jest światłowodami poprzez kompensator, kontroler polaryzacji, sprzęgacz wyjściowy i fotodekoder. Do fotodekodera światłowodami doprowadzany jest sygnał z kolimatora odbiorczego.

Technologia została częściowo zwalidowana w warunkach rzeczywistych – na bazie ww. składników praw własności intelektualnej zaprojektowano i zbudowano wczesny prototyp urządzenia i przetestowano go z pozytywnym skutkiem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Istotne cechy wytworzonego prototypu:

·       Cztery kanały pomiarowe (pomiar równoczesny);

·       Zakres mierzonych prędkości drgań: 0-3 m/s;

·       Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia do 20nm;

·       Rozdzielczość pomiaru prędkości: 1mm/s;

·       Dystans pomiarowy: 0,1 – 2m;

·       Długość fali promieniowania analizującego 1550 nm;

Układ automatycznego wyszukiwania sygnału.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowane rozwiązanie może zostać zastosowane w do pomiarów w diagnostyce przemysłowej, laboratoryjnej, a także akustyce.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Główną korzyści rozwiązania wynikają ze specyfiki jego budowy:

·       Możliwość jednoczesnego pomiaru do czterech niezależnych punków pomiarowych drgającego obiektu (wielokanałowa, symultaniczna praca)

·       Autofokusowanie wiązki

·       Relatywnie niewielka głowica umożliwiająca jej umiejscowienie i dokonywanie pomiarów w miejscach trudno dostępnych (np. wnętrze urządzeń)

·       Długość fali promieniowania analizującego bezpieczna dla oka obserwatora

·       Brak iskrzenia

Relatywnie niski koszt wytworzenia.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42522_2017.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


metrologia, pomiary, lasery, wibrometria laserowa