https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000

Imię i nazwisko konsultanta
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pt. „Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000” ma postać spisanego poufnego know-how i dotyczy metody produkcji słupka B ze stopu aluminium, która charakteryzuje się zastosowaniem procesów kształtowania na ciepło z możliwością uzyskania obszarów o różnych właściwościach strukturalnych i mechanicznych.

Zakres know-how obejmuje następujące zagadnienia:

I. Kształtowanie blach na ciepło ze stopu aluminium 7075:

·       Wyznaczenie optymalnych wartości temperatur narzędzi kształtujących oraz wytłoczki

·       Opracowanie dotyczące sposobu nagrzewania materiału, tak aby uzyskał on w jak najkrótszym czasie zadaną temperaturę, aby nie tracił odpowiednich własności wytrzymałościowych oraz minimalizując wystąpienia odchyłek od zadanego kształtu

II. Kształtowanie z jednoczesnym przesycaniem blach ze stopu aluminium 7075 w zimnych narzędziach:

·       Dobór odpowiednich wartości parametrów tłoczenia takich jak ciśnienie przeciwstempla, zastosowanie lub nie poduszki i jej ciśnienie, tak aby uzyskany wyrób cechował się dobrej jakości powierzchnią bez zatarć i zarysowań na zewnętrznej powierzchni, małymi odchyłkami od zadanej geometrii nominalnej, małym stopniem pocienienia ścianek wyrobu oraz brakiem wad typu przewężenie, pofałdowania, utrata stateczności i pęknięcia

III. Kształtowanie w zimnych narzędziach przesyconej blachy ze stopu aluminium 7075:

·       Dobór odpowiednich wartości parametrów tłoczenia takich jak określenie optymalnego ciśnienia przeciwstempla, tak aby uzyskany wyrób cechował się dobrej jakości powierzchnią bez zatarć i zarysowań na zewnętrznej powierzchni.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia znajdzie zastosowanie w branży motoryzacyjnej – do produkcji tzw. słupka B, wykorzystywanego w konstrukcji samochodów osobowych i ciężarowych

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Wynik B+R dotyczy innowacyjnej metody wytwarzania słupka B z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 7xxx. Materiał ten jest lżejszy od stali oraz posiada wysokie parametry wytrzymałościowe, dzięki czemu możliwe jest obniżenie masy pojazdu. Zmniejszenie masy pojazdów powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, a w konsekwencji wpływa na zmniejszenie emisji spalin.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related OT
 • Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000
  Link
  Nazwa technologii

  Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000

  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

  Technologia pt. „Metoda zwiększania tłoczności blach aluminiowych wykonanych ze stopów aluminium podlegających przesycaniu i starzeniu, zwłaszcza serii 6000 i 7000” ma postać spisanego poufnego know-how i dotyczy metody produkcji słupka B ze stopu aluminium, która charakteryzuje się zastosowaniem procesów kształtowania na ciepło z możliwością uzyskania obszarów o różnych właściwościach strukturalnych i mechanicznych.

  Zakres know-how obejmuje następujące zagadnienia:

  I. Kształtowanie blach na ciepło ze stopu aluminium 7075:

  ·       Wyznaczenie optymalnych wartości temperatur narzędzi kształtujących oraz wytłoczki

  ·       Opracowanie dotyczące sposobu nagrzewania materiału, tak aby uzyskał on w jak najkrótszym czasie zadaną temperaturę, aby nie tracił odpowiednich własności wytrzymałościowych oraz minimalizując wystąpienia odchyłek od zadanego kształtu

  II. Kształtowanie z jednoczesnym przesycaniem blach ze stopu aluminium 7075 w zimnych narzędziach:

  ·       Dobór odpowiednich wartości parametrów tłoczenia takich jak ciśnienie przeciwstempla, zastosowanie lub nie poduszki i jej ciśnienie, tak aby uzyskany wyrób cechował się dobrej jakości powierzchnią bez zatarć i zarysowań na zewnętrznej powierzchni, małymi odchyłkami od zadanej geometrii nominalnej, małym stopniem pocienienia ścianek wyrobu oraz brakiem wad typu przewężenie, pofałdowania, utrata stateczności i pęknięcia

  III. Kształtowanie w zimnych narzędziach przesyconej blachy ze stopu aluminium 7075:

  ·       Dobór odpowiednich wartości parametrów tłoczenia takich jak określenie optymalnego ciśnienia przeciwstempla, tak aby uzyskany wyrób cechował się dobrej jakości powierzchnią bez zatarć i zarysowań na zewnętrznej powierzchni.

  Docelowe branże dla oferowanej technologii

  Technologia znajdzie zastosowanie w branży motoryzacyjnej – do produkcji tzw. słupka B, wykorzystywanego w konstrukcji samochodów osobowych i ciężarowych

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  Wynik B+R dotyczy innowacyjnej metody wytwarzania słupka B z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 7xxx. Materiał ten jest lżejszy od stali oraz posiada wysokie parametry wytrzymałościowe, dzięki czemu możliwe jest obniżenie masy pojazdu. Zmniejszenie masy pojazdów powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, a w konsekwencji wpływa na zmniejszenie emisji spalin.

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL4

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Testy w warunkach laboratoryjnych

  Imię i nazwisko konsultanta

  Jacek Pietrzak

  Adres e-mail

  jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


motoryzacja, słupek B, stopy aluminium