https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjny układ diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjny układ diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia pozwala na zidentyfikowanie awarii łączników falownika, a także na rekonfigurację urządzenia oraz przywrócenie pracy całego napędu poprzez zmianę algorytmu sterowania. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w świetle wymagań stawianych napędom elektrycznym, od których oczekuje się nie tylko doskonałej jakości, ale również bezawaryjności.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia ma postać wynalazku pt. „Sposób i układ diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia” (numer zgłoszenia P.405757).

Na technologię składają się: (i) układ do diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia, oraz (ii) sposób diagnostyki uszkodzeń łączników tegoż falownika. Uszkodzenia polegają na braku przewodzenia prądu przez jeden z łączników falownika, pracującego w napędzie prądu przemiennego. Metoda diagnostyki została oparta na analizie przebiegu wektora zadanego napięcia stojana w układzie współrzędnych zespolonych α-ß i według wynalazku polega na tym, że w analizowanych układach pomiarowych mierzy się czas jego przebywania w poszczególnych sektorach płaszczyzny zespolonej. W ramach technologii przedstawiono również rozwiązanie sprzętowe proponowanej metody diagnostyki awarii łączników falownika. Rozwiązanie pozwala na szybką detekcję awarii, rekonfigurację falownika oraz przywrócenie pracy całego układu. Założenia technologii mogą zostać zaimplementowane jako oddzielne urządzenie, bądź algorytm wprowadzony do sterownika.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia znajdzie zastosowanie w silnikach prądu zmiennego wykorzystywanych nie tylko w automatyce przemysłowej, ale również w elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz energetyce. Niewątpliwą zaletą technologii jest zapewnienie stabilności, ciągłości oraz niezawodności pracy urządzeń lub pojazdów, mające niewątpliwy wpływ na aspekty funkcjonalne i ekonomiczne. Przy zastosowaniu rozwiązania w diagnostyce awarii w elektrycznych zespołach trakcyjnych dodatkowym atutem technologii jest również aspekt komfortu podróżowania i zadowolenia klienta.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Technologia niesie ze sobą następujące korzyści:

·       układ oraz sposób diagnostyki umożliwia zastosowanie w wielu urządzeniach i może zostać w sposób relatywnie łatwy dostosowane do przeznaczonego układu – technologia może zostać zaimplementowana w postaci algorytmu wprowadzonego do sterownika, jak również stanowić urządzenie podłączone do układu diagnozowanego,

·       technologia pozwala na szybką diagnostykę uszkodzenia falownika, umożliwiając detekcję między innymi uszkodzonych światłowodów, bramki tranzystora lub urządzeń wykonawczych,

·       implementacja technologii nie wymaga dużych nakładów finansowych,

·       układ oraz sposób diagnozowania awarii falowników pozwala na rekonfigurację urządzenia po jej zdiagnozowaniu,

w przypadku zastosowania układu w warunkach produkcyjnych, szybka diagnostyka oraz rekonfiguracja falownika pozwala nie tylko na zminimalizowanie czasu przestoju, ale w przypadku produkcji wielkoseryjnej na oszczędność związaną z wymianą lub serwisem falownika oraz przestojami produkcyjnymi.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_43342_2018.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


falowniki napięcia, układy napędowe