https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjny mechanizm do okiennic przesuwnych

Nazwa technologii


Innowacyjny mechanizm do okiennic przesuwnych

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Mechanizm zębaty przedstawiono na rys.1. Istotą mechanizmu jest koło zębate złożone z dwóch kół składowych (1, 2) zablokowanych na wspólnym wale (5), z których każde posiada zęby na połowie swojego obwodu. Jedno koło tworzy przekładnie linearną z zębatką pionową (3), a drugie przekładnie linearną z zębatką poziomą (4). Ruchu wału (5) przekłada się na ruch pionowy lub/i poziomy. Poziomy ruch otwiera/zamyka okiennice, a ruch pionowy otwiera/zamyka lamele. Poprzez zastosowanie podwójnego koła istnieje możliwość otwierania/zamykania lameli przy zasuniętych okiennicach. Sterowanie za pomocą wału (5) odbywa sie od wewnątrz budynku i może ono być ręczne jak i elektryczne.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


- sterowanie elementami ruchomymi w pionie i poziomie za pomocą jednego koła zębatego i napędu

- płynne przejście z ruchu poziomego na pionowy i odwrotnie

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42285_2017.pdf