https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Analiza strukturalna oraz materiałowa chłodziarek z uwagi na możliwość realizacji proce-sów recyklingu; wybrane podsystemy linii technologicznej do recyklingu chłodziarek

Nazwa technologii


Analiza strukturalna oraz materiałowa chłodziarek z uwagi na możliwość realizacji proce-sów recyklingu; wybrane podsystemy linii technologicznej do recyklingu chłodziarek

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Analiza strukturalna oraz materiałowa chłodziarek z uwagi na możliwość realizacji procesów recyklingu; wybrane podsystemy linii technologicznej do recyklingu chłodziarek” dotyczy wy-ników badań projektu pt. „Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej”.

Technologia ma postać poufnego know-how spisanego w dokumencie pt. „Kluczowe obszary know-how otrzymane w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego: Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej”.

Przedstawione w dokumentacji poufne know-how dotyczy następujących aspektów:

1.     Analiza struktury obudów chłodziarek

2.     Identyfikacja materiałów metalicznych na struktury warstwowe

3.     Identyfikacja materiałów izolacyjnych na struktury warstwowe

4.     Identyfikacja gazów – wypełniaczy pianek poliuretanowych

5.     Analiza metod syntetycznych struktur warstwowych

6.     Analiza metod identyfikacji optycznej dla zastosowania w projekcie

7.     Ogólny schemat linii technologicznej z propozycją zastosowania systemów transportowych

8.      Analiza rozwiązań firmy SICK do automatycznego rozpoznawania geometrii lodówek

9.     Koncepcja stanowiska identyfikacji wizyjnej dla Linii technologicznej do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej

10.  Koncepcja przetwarzania danych pomiarowych chłodziarki

11.  Identyfikacja demontowanego urządzenia – modelowanie i symulacje modelu stanowiska identyfikacji wizyjnej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może zostać zastosowana w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na recyclingu chłodziarek, ukierunkowanym na otrzymanie produktów o jak najwyższej wartości rynkowej z elementami up-cyclingu – ponownego wprowadzenia na rynek fragmentów obudów chłodziarek jako elementów o funkcjach izolacyjnych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Kluczowym wyróżnikiem rozwiązania jest kompleksowość i precyzja dokumentacji, pozwalająca na stworzenie linii recyclingu chłodziarek ukierunkowanego na otrzymanie produktów o jak najwyższej wartości rynkowej z elementami up-cyclingu.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych