https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Żelatynowe matryce hydrożelowe jako barwne testy do detekcji enzymu β-galaktozydazy

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
+48 71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Żelatynowe matryce hydrożelowe jako barwne testy do detekcji enzymu β-galaktozydazy

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest sposób wytwarzania i wykorzystania żelatynowych matryc hydrożelowych jako nowego, prostego oraz szybkiego testu do wykrywania enzymu β – galaktozydazy, odpowiedzialnego za rozkład laktozy. Dzięki zastosowaniu matryc istnieje możliwość wysoce selektywnej detekcji enzymu w płynnych hodowlach mikrobiologicznych, w których zazwyczaj występuje mieszanina białek o różnych właściwościach katalitycznych. Test ten można zatem wykorzystać do oceny aktywności enzymu. Wynalazek jest chroniony zgłoszeniem patentowym o numerze P421412

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Procedura otrzymywania żelatynowych matryc hydrożelowych polega na reakcji sieciowania roztworu żelatyny o zadanym pH, zawierającego syntetyczny substrat ONPG, w obecności czynnika sieciującego. W wyniku zachodzącej reakcji cały związek (ONPG) jest immobilizowany metodą pułapkowania w sieci żelu. Unieruchomiony w ten sposób substrat wykazuje zdolność konwersji w obecności β – galaktozydazy do barwnego (żółtego) produktu – orto-nitrofenolu. Dzięki wysokiej selektywności test może zostać wykorzystany do detekcji β – galaktozydazy w płynnych hodowlach mikrobiologicznych zawierających mieszaninę białek o różnych właściwościach katalitycznych. Sposób przeprowadzenia testu polega na aplikacji analizowanego roztworu na matryce hydrożelową umieszczoną uprzednio w probówkach Eppendorf lub na płytkach szklanych. Obecność enzymu β-galaktozydazy obserwuje się jako zmianę zabarwienia matrycy z bezbarwnej na żółtą. Wynalazek został przetestowany na skalę laboratoryjną w probówkach Eppendorf jak również na płytkach szklanych.

 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Docelową grupą odbiorców wynalazku są producenci testów diagnostycznych i odczynników do analiz, w szczególności znajdujących zastosowanie w określaniu czystości preparatów enzymatycznych oraz analizach płynnych hodowli mikrobiologicznych pod kątem obecności enzymu. Przedstawiony wynalazek może zostać zastosowany do:

 • barwnego testu w procesie uzyskiwania komercyjnych preparatów enzymatycznych β-galaktozydazy
 • barwnego testu w badaniu czystości preparatów enzymatycznych podczas produkcji
 • izolacji rekombinowanego enzymu, oczyszczania i produkcji białek – oznaczanie aktywności enzymu poprzez porównanie koloru po reakcji, między poszczególnymi próbkami i z kontrolą negatywną – lizatem z bakterii, w których enzym ten w ogóle nie jest produkowany
 • różnicowania mikroorganizmów np. podczas reakcji fermentacji laktozy

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Żelatynowe matryce hydrożelowe, dzięki dużym rozmiarom łączących się ze sobą porów, umożliwiają dużym cząsteczkom docelowym szybki transport do wnętrza żelu i związanie się z immobilizowanymi w jego objętości biomolekułami. Do głównych zalet żelatynowych matryc hydrożelowych zawierających ONPG (orto-β-D-galaktopiranozyd) w myśl wynalazku należą:

 • efektywna detekcja enzymu o stężeniu > 0,6 mg/dm-3
 • zastosowanie w szerokim zakresie pH 4,0-9,0
 • bardzo krótki czas oczekiwania na wynik wynoszący maksymalnie 30 minut
 • łatwa i szybka procedura wykonania testu – poniżej 1 minuty
 • dla pH w zakresie 6-9 wynik widoczny już po 10 minutach
 • krótki czas inkubacji próbki od 2 – 20 minut w przypadku roztworu buforowego enzymu
 • trwałość matrycy z „zamkniętym substratem” do 90 dni potwierdzona dla przechowywania w 4˚C
 • intensywność barwy pozwalająca na wstępną ocenę ilościową enzymu
 • niski koszt wykonania testu w warunkach laboratoryjnych 14 PLN.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Żelatynowe matryce hydrożelowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Żelatynowe matryce hydrożelowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

  Data zgłoszenia w UPRP

  26/04/2017

  Nr sprawy

  P.421412

  Twórcy

  Labus Karolina

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42479.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


+48 71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Wydział PWr – autor technologii


Wydzial Chemiczny

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


matryce hydrożelowe, galaktozydaza, żelatynowe matryce