https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogacanych mikroelementami

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
+48 71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogacanych mikroelementami

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest wynalazek pn. „Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogaconych w mikroelementy” przedstawiający sposób wytwarzania granulek kompozytowych zawierających mikroelementy takie jak chrom, cynk, żelazo, miedź oraz mangan. Granulki zawierają rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, który jest immobilizowany w matrycy polimerowej. Wykazują one właściwości selektywnego uwalniania mikroelementów do środowiska w czasie trzech miesięcy na każdym etapie rozwoju konkretnego gatunku roślin. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej pod numerem P. 424872

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania granulek kompozytowych zawierających mikroelementy: Cr (II), Zn(II), Fe(III), Cu(II), Mn(II). Granulki zawierają rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, który jest immobilizowany w matrycy polimerowej. Kompozyt można otrzymać wykorzystując jeden z dwóch sposobów:

1. poprzez wytworzenie kompozytu złożonego z alginianu sodu, karboksymetylocelulozy oraz skorupek jaj, a następnie sorpcji mikroelementu na wytworzonych strukturach żelowych.

2. poprzez sorpcję mikroelementu na skorupkach jaj i kolejno zamykaniu wzbogaconej biomasy w matrycy złożonej z alginianu sodu oraz karboksymetylocelulozy.

Wytworzenie kompozytu obejmuje przygotowanie biomasy, matrycy polimerowej, roztworu sieciującego oraz roztworu zawierającego jony miedzi. Sposób pierwszy polega na wykorzystaniu żelowego kompozytu biopolimerów alginianu sodu, karboksymetylocelulozy, skorupek jaj oraz roztworu sieciującego chlorku wapnia. Granulki kompozytowe są wzbogacane mikroelementami (Cr (II), Zn(II), Fe(III), Cu(II), Mn(II)) na drodze wytrząsania. Sposób drugi pozwala na otrzymanie tego samego granulatu przy wykorzystaniu alginianu sodu, karboksymetylocelulozy oraz skorupek jaj uprzednio wzbogaconych w minerały.

Otrzymany na tej drodze żelowy kompozyt wykazuje właściwości selektywnego uwalniania mikroelementów do środowiska w czasie trzech miesięcy na każdym etapie rozwoju konkretnego gatunku roślin.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


W związku z właściwościami granulek kompozytowych głównym obszarem zastosowań technologii jest branża bionawozów. Ważnym faktem jest zastosowanie biosorbentów posiadających duże możliwości związane z sorpcją mikroelementów. Dzięki zamknięciu biomasy w strukturach żelowych związane mikroelementy uwalniane są wolniej, a tym samym efektywniej.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność wynalazku polega na:

 • ekologicznym procesie wytwarzania wpisującym się w konwencję gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych na drodze recyklingu można otrzymać w szybki i efektywny sposób granulki kompozytowe wzbogacone w mikroelementy.
 • zmniejszeniu odpadowości w procesie wytwarzania,
 • możliwości wykorzystania dwóch sposobów wytwarzania kompozytu,
 • wykorzystaniu łatwego i wydajnego procesu wytwarzania przy zastosowaniu nieskomplikowanej aparatury,
 • wykorzystaniu biosorbentu posiadającego duże możliwości związane z wolniejszym oraz selektywnym uwalnianiem związanych mikroelementów,
 • zaopatrzenie roślin w mikroelementy na każdym etapie ich wzrostu,
 • niski koszt wytwarzania.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Sposób wytwarzania granulatu kompozytowego z mikroelementami
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób wytwarzania granulatu kompozytowego z mikroelementami

  Data zgłoszenia w UPRP

  14/03/2018

  Nr sprawy

  P.424872

  Twórcy

  Skrzypczak Dawid,

  Witek-Krowiak Anna,

  Podstawczyk Daria,

  Dawiec-Liśniewska Anna

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_176891.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


+48 71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemiczny

Udzielone prawo ochronne / status IP


Zgłoszenie patentowe

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


nawozy, nawóz wzbogacany mikroelementami, NPK