Oferty RPK
Zaznacz wszystko
Wyczyść

No.
21/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców ( z doktoratem lub 4 letnim doświadczeniem w pracy badawczej) do aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie. Wnioski można składać do 9.09.2020. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie opisu propozycji projektowej do 15.07.2020. Proponowane tematy… wiecej

Instytucja: University of Maribor, Słowenia


No.
20/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka z Kraju Basków poszukuje naukowca przed doktoratem do pracy na urządzeniach 2D/ molekularnych. Wymagania: tytuł magistra fizyki, inżynierii materiałowej lub równoważnej dyscypliny. Mile widziane doświadczenie w technikach eksperymentalnych, takich jak litografia, charakterystyka materiałów i pomiary elektryczne. wiecej

Instytucja: CIC nanoGUNE Nanoscience Cooperative Research Center, Hiszpania


No.
19/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka oferuje 17 trzyletnich stypendiów dla absolwentów studiów magisterskich w ramach projektu MSCA Cofund. Jest to możliwość realizacji indywidualnego projektu badawczego z następujących obszarów: nauki ścisłe, nauki o zdrowiu, sztuka i nauki humanistyczne, inżynieria, nauki społeczne i prawne, ale także uczestniczenie… wiecej

Instytucja: Rovira / Virgili University, Hiszpania


No.
18/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka ogłasza czwartą edycję konkursu „“Post-doctoral Research Aid”. Termin aplikowania 20 lipca 2020. W konkursie mogą brać udział naukowcy z doktoratem, którzy uzyskali stopień doktora nie później niż 10 lat przed upływem terminu składania wniosku. Czas trwania stypendium max. 30… wiecej

Instytucja: The State Education Development Agency of Latvia, Łotwa


No.
17/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka ogłasza nabór na stanowiska w ramach projektu H2020: adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora w ramach którego Instytut Cypru ustanawia „Centrum Doskonałości” w badaniach klimatu i atmosfery dla regionu we współpracy z zaawansowanymi partnerami z UE (Instytut Maxa Plancka w Niemczech; Uniwersytet… wiecej

Instytucja: The Cyprus Institute (CyI), Cypr


No.
16/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowska Curie. Oferuje 175 ofert współpracy i wsparcie w przygotowaniu wniosku. wiecej

Instytucja: The Complutense University of Madrid, Hiszpania


No.
15/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza naukowców z doktoratem do aplikowania o stypendium Marie Skłodowska Curie Cofund. Są to 2 letnie stypendia badawcze, obejmujące rozwój kariery naukowej.Odbędą się trzy terminy naboru. W każdym terminie zostaną przyznane 21 stypendiów.I termin naboru od 1.05.2020 -1.09.2020 godz.… wiecej

Instytucja: The Université libre de Bruxelles, Belgia


No.
13/2020

Wyniki wyszukiwania

Katalońska jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o grant indywidualny Marie Skłodowska Curie w obszarze:Complex SystemsComputational & Mathematical BiologyComputational NeuroscienceHarmonic Analysis and Approximation TheoryIndustrial MathematicsMathematics of Development and EvolutionZainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz z opisem pomysłu… wiecej

Instytucja: The Centre de Recerca Matemàtica (CRM), Hiszpania


No.
12/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o indywidualny grant badawczy MSCA IF 2020. Osoby zainteresowane prowadzeniem badań na Uniwersytecie Wiedeńskim na wybranym wydziale proszone są o przesłanie swojego pomysłu na projekt wraz z listem intencyjnym do 5 czerwca 2020. Osoby otrzymają… wiecej

Instytucja: Uniwersytet w Wiedniu, Austria


No.
11/2020

Wyniki wyszukiwania

Niemiecka firma z obszaru HyperIntelligenceCards poszukuje doświadczonego naukowca (informatyka lub dyscypliny pokrewne) do wspólnego aplikowania o dwuletni indywidualny grant Marie Skłodowska Curie w ramach panelu SE.Termin przygotowania wniosku 9.09.2020.Temat badawczy: projektowanie i rozwój HyperCards.Zainteresowani tematem oraz wspólnym przygotowaniem wniosku proszeni… wiecej

Instytucja: MŚP, Niemcy


No.
10/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostki badawcze z Luksemburga zapraszają do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA IF 2020. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV do 1 maja 2020. Jednostka oferuje pomoc w napisaniu wniosku, szkolenie.Możliwe obszary badawcze:Secure connections between portable measures devices… wiecej

Instytucja: Jednostki badawcze z Luksemburga, Luksemburg


No.
9/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA IF doświadczonych naukowców w następujących obszarach:advanced spatial statistics and predictability analysis artificial Intelligence, Big Data, and data integration imagery and compression advanced surveying (land, aerial, marine) for re-imagining of the geomatics process Geo-Design concept (Carl… wiecej

Instytucja:


No.
8/2020

Wyniki wyszukiwania

Centrum zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny IF MSCA. Obszar badawczy dotyczy badań nad klimatem i atmosferą, zamian klimatycznych i ochrony środowiska. Zainteresowani proszeni są o przesłanie swojego CV wraz z krótkim opisem propozycji projektowej. wiecej

Instytucja: The Climate and Atmosphere Research Center, Cypr


No.
7/2020

Wyniki wyszukiwania

Uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o indywidualny grant badawczy MSCA- IF. Uprzednio jednostka oferuje szkolenie online "MSCA MaRaThoN - Master your Research and Training Needs" w celu przygotowania wniosku.Termin aplikowania o udział w szkoleniu to 21.04.2020 godzina 13.00 czasu włoskiego.Termin… wiecej

Instytucja: University of Padova, Włochy


No.
6/2020

Wyniki wyszukiwania

Uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o indywidualny grant badawczy MSCA- IF. Uprzednio jednostka oferuje szkolenie Master Class w terminie 3-5.06.2020 w celu przygotowania wniosku.Termin aplikowania o udział w szkoleniu to 14.04.2020 godzina 12.00 CET.Organizatorzy pokrywają koszty przyjazdu i zakwaterowania (max.… wiecej

Instytucja: Ghent University, Belgia


No.
5/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA. Uprzednio jednostka oferuje szkolenie Master Class w terminie 16-17.06.2020 oraz pomoc w przygotowaniu wniosku. Organizatorzy pokrywają koszty przyjazdu i zakwaterowania.Termin złożenia wniosku o stypendium indywidualne MSCA-IF-H2020 - 9.09.2020 wiecej

Instytucja: Universite Catholique de Louvain (UCLouvain), Belgia


No.
14/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka oferuje 2 letnie stypendium post-doc w centrum Computation-based Science and Technology Research Centre. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV oraz listu intencyjnego wraz z trzema referencjami w języku angielskim do 31 maja 2020.Obszary badawcze:Multi-scale computational modelling of complex nanostructured… wiecej

Instytucja: The Cyprus Institute, Cypr


No.
4/2020

Wyniki wyszukiwania

Jednostka oferuje jednodniowe szkolenie dla doświadczonych naukowców, chcących realizować grant indywidualny MSCA z jednostką z Malty. Szkolenie odbędzie się w dniu 24.04.2020, gwarantowany zwrot kosztów podróży. Termin złożenia wniosku IF MSCA – 9.09.2020 wiecej

Instytucja: The Malta Council for Science and Technology, Malta


No.
3/2020

Wyniki wyszukiwania

Uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o indywidualny grant badawczy MSCA. Uprzednio jednostka oferuje 10 grantów przyjazdowych (max. 1000 Euro) w terminie 25-27.05.2020 w celu spotkania z opiekunem naukowym i przygotowania wniosku. Termin aplikowania o grant przyjazdowy to 31.03.2020. Termin… wiecej

Instytucja: University of Macerata, Włochy


No.
2/2020

Wyniki wyszukiwania

Uniwersytet UCLouvain oferuje stypendia dla doświadczonych naukowców (wymagany stopień doktora lub 4 letnie doświadczenie w pracy naukowej) w ramach projektu MSCA-COFUND. Termin aplikowania 25 marca 2020. Czas trwania stypendium od 18-36 miesięcy wiecej

Instytucja: UCLouvain, Belgia


No.
1/2020

Wyniki wyszukiwania

Consortium of universities from Cordoba, Argentina zainteresowane jest udziałem w projektach MSCA ITN-H2020 w obszarze sustainable food production and accessibility, biopackaging, functional foods and nutritional suuplements, reuse of agroindustrial subproducts, innovation in agrifood value chains, food security and traceability, agrifoods public… wiecej

Instytucja: Consortium of universities from Cordoba, Argentyna


Wyczyść