https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

11/2019 (German Federal Ministry of Education and Research)

No.
Country
Institution
11/2019 (German Federal Ministry of Education and Research)
Niemcy
German Federal Ministry of Education and Research

Research results


Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań oferuje 13 stypendiów w Niemczech dla menedżerów nauki (średni poziom zarządzania administracyjnego) z organizacji badawczych, organizacji finansujących badania lub instytucji szkolnictwa wyższego w państwach UE13.

Termin aplikowania do 19.06.2019.

Czas trwania stypendium od 8-12 tygodni (2 pierwsze, teoretyczne tygodnie stypendium odbędą się w Bonn i Berlinie), pozostałe w niemieckich instytucjach goszczących.