https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

BRBE20210422001

No.
Kraj
Industry
BRBE20210422001
Belgium
środowisko, energia, ochrona środowiska
Type
BR - Business Request

Abstract in Polish


Belgijskie przemysłowe MŚP specjalizujące się w liniach produkcyjnych dla sektora recyklingu. Firma poszukuje partnerów na rynku międzynarodowym zainteresowanych długoterminową umową na produkcję lub dostawę. Poszukiwany partner musi dostarczyć specjalne bębny stalowe, będące elementem podstawowej technologii firmy inżynieryjnej. Firma nawiąże współpracę, w której zaufanie ma kluczowe znaczenie ze względu na wymianę poufnych informacji i zapewnienia jakości.

Abstract in English


A Belgian engineering industrial SME specialized in manufacturing production lines for the recycling industry is looking for a partnership. They seek a reliable European partner interested in a long-term manufacturing or supplier agreement. The partner sought has to deliver specific steel drums which belong to the core technology of the engineering company. Trust-worthy collaboration is key due to the exchange of confidential information and the importance of quality assurance.  

Consultant / Consultant


Consultant 1

Consultant / Comment


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii | Enterprise Europe Network

ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław, Polska


T: 71 320 4339  | email: marcin.jablonski@pwr.edu.pl