https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

BORO20190513001

No.
Kraj
Industry
BORO20190513001
Romania
materiały i usługi budowlane
Type
BO - Business Offer
Offer date
05/09/2019

Abstract in Polish


Działająca w branży budowlanej firma rumuńska specjalizuje się w produkcji i sprzedaży litych i laminowanych podłóg drewnianych. Firma zamierza rozszerzyć swoją działalność za granicą i zwiększyć sprzedaż poprzez zawieranie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umów agencyjnych z międzynarodowymi partnerami działającymi w tej samej lub powiązanej dziedzinie.

Abstract in English


Active in the construction industry, the Romanian company is specialized in the production and selling of solid and laminated wood flooring. The Romanian company is looking to expand its business abroad and to increase sales by concluding distribution services agreements and/or commercial agency agreements with international partners active I the same or a related field of activity.

Consultant / Consultant


Consultant 1