Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Kontakt kopia
W okresie zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z decyzją Dyrektora WCTT pracownicy Centrum będą pracować w trybie zdalnym. Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną. Wszystkie wydarzenia realizowane w naszym Centrum zostają wstrzymane i będą w miarę możliwości realizowane online w postaci webinariów.
Dane adresowe
Wrocławskie Centrum Transferu TechnologiiPolitechnika Wrocławskaul. Smoluchowskiego 4850-372 Wrocław
 
dr Jacek Firlej Dyrektor tel. 71 320 4340 e-mail: jacek.firlej@pwr.edu.pl
prof. Jan Koch Doradca dyrektora tel. 71 320 2067 e-mail: jan.koch@pwr.edu.pl
Administracja
Jolanta Litwin Sekretariat tel. 71 320 3318 email: jolanta.litwin@pwr.edu.pl
Jolanta Hanas Kadry tel. 71 320 2067 email: jolanta.hanas@pwr.edu.pl
Marcin Suchożebrski IT tel. 71 320 4179 email: marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl
Magdalena Kasza Marketing tel. 71 320 2198 email: magdalena.kasza@pwr.edu.pl
Michał Pielichiewicz Finanse tel. 71 320 4193 email: michal.pielichiewicz@pwr.edu.pl
Międzynarodowa współpraca biznesowa
dr Agnieszka Turyńska Kierownik projektu tel. 71 320 4187 e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl
Marcin Haremza tel. 71 320 4194 email: marcin.haremza@pwr.edu.pl
dr inż. Marcin Jabłoński tel. 71 320 4339 email: marcin.jablonski@pwr.edu.pl
Anna Pytel tel. 71 320 4186 email: anna.pytel@pwr.edu.pl
Marta Wróbel tel. 71 320 3912 email: marta.wrobel@pwr.edu.pl
Transfer technologii
Jacek Pietrzak tel. 71 320 4342 email: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl
dr inż. Tomasz Marciniszyn tel. 71 320 4195 email: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Anna Szczypka tel. 71 320 4351 email: anna.szczypka@pwr.edu.pl
Międzynarodowe projekty badawcze
Katarzyna Banyś tel. 71 320 2189 e-mail: katarzyna.banys@pwr.edu.pl
News
letter
Newsletter WCTT